Asystent/ka w dziale IT

Twoje zadania:
• prowadzenie wszelkiej dokumentacji IT (procedury, instrukcje etc.)
• wdrażanie korporacyjnych standardów IT
• tworzenie zgłoszeń do II linii wsparcia (support zewnętrzny)
• instalacja oprogramowania na komputerach
• prowadzenie i ewidencjonowanie sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz odpowiedzialność za rzetelność tych informacji
• zarządzanie kartami RFID (rejestrowanie i wydawanie kart pracownikom oraz kontrola dostępu)
• tworzenie wniosków zakupu w systemie klasy ERP oraz realizacja zakupów IT
• kontrola i poprawa jakości danych w systemie klasy ERP
• wsparcie techniczne pracowników w codziennej eksploatacji sprzętu i oprogramowania (Help Desk)
• zarządzanie platformą dostawcy usług telekomunikacyjnych

Nasze wymagania:
• znajomość systemu MS Windows 10
• znajomość pakietu Office
• ogólna wiedza z zakresu informatyki
• 2 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane)
• podstawowa znajomość rynku IT
• umiejętność organizacji pracy własnej
• wysoka motywacja i chęć do pracy
• samodyscyplina
• uczciwość i odpowiedzialność
• dokładność w wykonywanych zadaniach,
• umiejętność pracy w zespole

Oferta:
• umowa o pracę oraz nastawienie na jak najdłuższą współpracę
• system premiowania
• pakiet benefitów pracowniczych
• system płatnych poleceń pracowniczych
• praca w firmie stale się rozwijającej o ugruntowanej pozycji na rynku

Menu