Specjalista ds. Utrzymania Ruchu
Twoje zadania:

1. Zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń na terenie zakładu poprzez:
a. Kontrolowanie terminów przeglądów urządzeń (PWSK Narzędziownia),
b. Organizowanie przeglądów wewnętrznych i zewnętrznych przy wykorzystaniu serwisów dostawców urządzeń (kontakt z serwisami),
c. Odbiór prac oraz archiwizowanie w wersji cyfrowej dokumentacji powykonawczej serwisowanych maszyn i urządzeń,
d. Planowanie i tworzenie harmonogramu prac serwisowo-naprawczych,
e. Organizowanie napraw w przypadku awarii urządzenia poprzez dział Obsługi Technicznej, dział Elektryczny lub wykorzystując zewnętrznych serwisantów,
f. Prowadzenie rejestru awarii oraz przygotowywanie cotygodniowej relacji z przeprowadzonych prac na potrzeby Zarządu,
g. Prowadzenie rejestru stanów licznikowych maszyn i urządzeń.

2. Kontrola nad majątkiem firmy poprzez:
a. Kontrolowanie terminów przeglądów budynków, instalacji, wentylacji, ogrzewania itd. (PWSK Narzędziownia),
b. Organizowanie przeglądów budynków, instalacji, wentylacji, ogrzewania itd. przy wykorzystaniu zewnętrznych podmiotów (kontakt z serwisami),
c. Odbiór prac oraz archiwizowanie w wersji cyfrowej dokumentacji powykonawczej przeglądanych budynków, instalacji, wentylacji, ogrzewania itd.,
d. Prowadzenie bazy danych wszystkich składników majątku firmy w tym Środków Trwałych i wyposażenia produkcyjno-gospodarczego (PWSK Narzędziownia),
e. Prowadzenie w wersji cyfrowej pełnych dokumentacji technicznych maszyn i urządzeń,
f. Prowadzenie bazy danych magazynu działu Obsługi Technicznej poprzez wprowadzanie nowych materiałów wykorzystywanych do bieżących prac naprawczo-serwisowych oraz kontrolowanie poprawności wydawanych materiałów przez pracowników działu Obsługi Technicznej,
g. Organizowanie cyklicznej inwentaryzacji stanu magazynu działu Obsługi Technicznej

3. Prowadzenie procesu zakupowego wydziału Utrzymania Ruchu i Inwestycji:
a. Tworzenie wniosków zakupowych w systemie ERP dla działu Utrzymania Ruchu i Inwestycji (INFOR LN),
b. Kontrolowanie i rozliczanie wniosków zakupowych przy współpracy z działem Zaopatrzenia,
c. Rejestrowanie faktur zakupowych w raporcie budżetowym wydziału (Excel),
d. Przekazywanie faktur zakupowych do działu Księgowości z odpowiednimi oznaczeniami systemu ERP (łączenie faktur z wnioskami zakupowymi),
e. Wystawianie dokumentu WZ w przypadku organizacji wysyłki materiału lub urządzenia

4. Kontrola nad zużyciem mediów w firmie poprzez:
a. Prowadzenie rejestrów faktur za media w wewnętrznym raporcie działu (Excel),
b. Prowadzenie pełnego rejestru zużyć i kosztów mediów (energia elektryczna, gaz i woda),
c. Podawanie cotygodniowego zużycia energii elektrycznej i gazu na potrzeby Zarządu,
d. Archiwizowanie faktur, umów z podmiotami dostarczającymi media (energia elektryczna, gaz i woda),
e. Tworzenie cyklicznych raportów cen energii elektrycznej i gazu dla Zarządu w celu dokonania zakupów transzowych mediów (TGE)

5. Raportowanie i rejestrowanie kosztów:
a. Udział w tworzeniu budżetu wydziałowego (Excel),
b. Przekazywanie do działu księgowości informacji na temat zamknięcia miesiąca
c. Tworzenie raportów zużyć narzędzi i materiałów (PWSK Narzędziownia),
d. Kwalifikowanie kosztów na poszczególne MPK w firmie,
e. Tworzenie raportów z zakresu pracy działu Utrzymania Ruchu na potrzeby kierownictwa i Zarządu (Excel)

6. Współpraca z działem BHP pod kątem analizy stosowanych rozwiązań z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

7. Współpraca z pozostałymi działami wydziału Utrzymania Ruchu i Inwestycji

Nasze wymagania:

• Wykształcenie w obszarze technicznym (min. średnie).
• Mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• Dobra znajomość pakietu MS Office (głównie Excel)
• Prawo jazdy kat. B.
• Sumienność, dokładność, komunikatywność i samodzielność

Oferta:
• Umowa o pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i dofinansowanie do nauki
• Pakiet benefitów pracowniczych
• System płatnych poleceń pracowniczych
• Praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Praca w zgranym zespole w miłej i przyjaznej atmosferze