Wymagane dokumenty

 1. Curriculum Vitae (mile widziane ze zdjęciem), wraz z klauzulą:
  „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MEGA Sp. z o.o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55 w Nysie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko na które aplikuję.”

Proces rekrutacji

 1. Wyślij aplikację drogą mailową na adres rekrutacje@mega-nysa.pl lub drogą pocztową na adres: Dział Kadr, MEGA Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 55, 48-303 Nysa.
 2. Jeśli uznamy, że Twoje doświadczenie pasuje do profilu naszej działalności skontaktujemy się z Tobą.
 3. Pierwszy kontakt to rozmowa telefoniczna nt. szczegółów Twojego doświadczenia i oczekiwań obu stron.
 4. Wybrane osoby zapraszamy na spotkanie na terenie firmy, w którym zwykle uczestniczy bezpośredni przełożony. Może się zdarzyć, że na tym etapie postanowimy pokazać Ci jak wygląda praca w wybranym miejscu.
 5. Na podstawię przedstawionych przez kandydata oczekiwań składamy Naszą propozycję.
 6. Robimy wiele, aby dojść do porozumienia i jeśli Nam się to udaję to zapraszamy Ciebie na pokład MEGI.

KLAUZULA informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej także RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEGA Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp .z o.o, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55 48-303 Nysa.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez MEGA Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e mail: IOD@ mega-nysa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, tj. na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie zespół ds. rekrutacji. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji na ubiegane się przez Panią/Pana stanowisko.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Wszelkie uwagi z zakresu ochrony danych osobowych i przysługujących Pani/Panu z tego tytułu praw, proszę kierować w formie elektronicznej na adres mailowy: IOD@mega-nysa.pl

GWARANTUJEMY PAŃSTWU PEŁNĄ DYSKRECJĘ