Rozwijamy się jako firma i pracujemy nad rozwojem swoich pracowników. Personel jest najważniejszym zasobem MEGI.

Opracowując zakresy szkoleń uwzględniamy pomysły i zawodowe aspiracje pracowników.

Napisz do nas, jeśli:

 • chcesz pracować w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • w młodym ambitnym zespole
 • chcesz rozwijać się i zdobywać doświadczenie
 • nie boisz się nowych wyzwań
 • wśród aktualnych ofert pracy znalazłeś odpowiednią dla Ciebie
 • nie znalazłeś interesującej Cię oferty, ale uważasz że Twoje umiejętności i doświadczenie wzmocnią nasz zespół

Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez MEGA Sp. z o. o.

Naszą intencją zawsze było i jest, aby ochronę prywatności naszych Klientów traktować priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MEGA Sp. z o.o.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest MEGA Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie (48-303), ul. Piłsudskiego 55, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196021, posiadającą NIP 7542762431, REGON 532431627, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000,00 złotych.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • Złożenia zamówienia na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Na podstawie zamówienia z MEGA sp. z o. o. i w celu jego realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • W celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Państwa uwagi na ich temat i Państwa zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 • mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • kurierom – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu
 • dostawcom usług/produktów IT – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
 • leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta

Szczegóły i wskazówki, jak wykonywać swoje prawa można uzyskać u administratora. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: iod@mega-nysa.pl lub udaj się do naszej siedziby: Nysa, ul. Piłsudskiego 55. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.