Główna/y Księgowa/y

Twoje zadania:
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• nadzorowanie, koordynowanie i planowanie operacji gospodarczych oraz transakcji o charakterze finansowym
• pilnowanie terminowości przeprowadzania operacji i transakcji
• kontrola dokumentów i procedur księgowych pod kątem ich zgodności z przepisami podatkowymi oraz regulacjami zawartymi w ustawie o rachunkowości
• weryfikacja operacji i transakcji finansowych z planami finansowymi danej jednostki
• opracowywanie potrzebnych sprawozdań finansowych i raportów w zgodzie z obowiązującymi regulacjami i standardami
• dbałość o prawidłowy obieg dokumentów księgowych
• archiwizowanie dokumentacji
• przygotowywanie analiz finansowych pod decyzje inwestycyjne spółki
• weryfikowanie czy operacje i transakcje finansowe są zgodne z planami finansowymi danej jednostki
• wycena składników pasywów i aktywów
• prowadzenie stosownych rozliczeń
• sporządzeni deklaracji podatkowych
• współtworzenie polityki finansowej jednostki
• dokonywanie przelewów firmowych
• kontrolowanie funkcjonowania działu księgowego, nadzór nad pracą innych księgowych, przydzielanie zadań, motywowanie
• współpraca z zewnętrznymi podmiotami, m.in. bankami, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Nasze wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe
• bardzo dobra znajomość bieżących przepisów podatkowych;
• doświadczenie w zakresie pełnej księgowości w spółce produkcyjnej
• bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego
• min. 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku głównej księgowej bądź zastępcy głównej księgowej
• umiejętność pracy w zespole

Oferta:
• umowa o pracę oraz nastawienie na jak najdłuższą współpracę
• system premiowania
• pakiet benefitów pracowniczych
• system płatnych poleceń pracowniczych
• praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez dofinansowanie szkoleń i nauki